Flygtningekrisen - En EU-krise?

Katrine Højrup Ebbesen, Mark-Lukas Oldenburg Nielsen, Nicklas Allan Christensen, Christoffer Harring Boll & August Korsgaard Valeur

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I denne opgave vil der blive undersøgt, hvilken tilstand EU befinder sig i på baggrund af kriser, der eksisterer. Alt dette vil blive undersøgt via to teorier, neofunktionalisme og liberal intergovernmentalisme, der begge forsøger at give en forklaring på hvordan det multilaterale samarbejde i EU foregår, opstår, og videreudvikles. Dette vil blive forklaret med flygtningekrisen, som case, hvor denne krise vil tjene som ramme for analysen af EU's krisehåndtering og lovgivningen og tiltagene fra EU's side, som empiri, samt brug af dokumenter og statistik til at definere og afgrænse flygtningekrisen.
I denne opgave vil der, rent metodisk, blive anvendt kvalitativ dokumentanalyse, for at se på de konkrete løsninger EU byder og kvantitativ analyse af statistikker og tabeller. Endvidere vil der forelægge et bud på hvilken teori, der bedst beskriver hvorvidt EU står stærkere eller svagere efter flygtningekrisen. Slutteligt konkluderer opgaven på baggrund af analysen af begivenheder og dokumenter, at neofunktionalismen har den største forklaringskraft, men at teorien samtidig er for simpel til at forklare integrationsprocessen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2017
Antal sider56
VejledereJesper Dahl Kelstrup

Emneord

  • EU
  • EU integration
  • Flygtningekrise
  • EU kriser