Flydende modernitets påvirkning af internationale studerende i Danmark

Peter Bruun Nielsen, Mads Frederiksen, Tue From Hansen, Sebastian Dormehl & Lasse Bohn

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne opgave sætter sig for, at diskutere flydende modernitets påvirkning på de internationale studerendes interesse i at arbejde i Danmark efter endt uddannelse.
Interessen for dette emne stammer fra en artikel som udtaler at internationale studerende er en økonomisk gevinst for Danmark, efter at have afsluttet deres uddannelse.
Opgaven forklarer udtrykkene rum og sted, samt komprimeringen af tid og rum og ”a sense of place”, som defineret af Doreen Massey.
Den forklarer også teorien omkring flydende modernitet af Zygmunt Bauman. Hertil inkluderes de etiske og æstetiske fællesskaber.
Ved at anvende de førnævnte teorier og begreber, samt rapporter fra DEA og ministeriet for uddannelse og forskning, analyserer projektet de internationale studerendes relation til Danmark og det danske arbejdsmarked.
Opgaven konkluderer, at i søgningen på tilfredsstillelsen af individuelle behov, beslutter internationale studerende sig at rejse til udlandet for at studere. De primære komplikationer der opstår for dem i forbindelse med dette, er de sociale relationer som er svære at skabe. Yderligere besværliggør sprogbarriereren de førnævnte sociale relationer, ved at skabe forholdsvis lukkede fællesskaber, som er svære at gennembryde. Disse lukkede fællesskaber kræver ekstra indsats, i form af udadvendte handlinger, for at skabe relation.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider55
VejledereFlemming Sørensen

Emneord

  • Flydende modernitet
  • Internationale studerende
  • Zygmunt Bauman
  • Doreen Massey