Flugten fra Folkeskolen

Leon Schäfer

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Formålet med projektet har været at undersøge hvilke mulige årsager der er til, at en stadig større del af middelklassen vælger folkeskolen fra, samt at se om der i den forbindelse skulle være indikationer på, at velfærdsstaten er ved at smuldre. Inspireret af kritisk realisme har jeg taget afsæt i forskellige former for teori, der kunne afdække selve problemfeltet og levere relevante strukturelle forklaringsmodeller. Derudover har jeg lavet en kvalitativ interviewundersøgelse der belyser fænomenet set fra forældrenes synsvinkel, men som også fungere som et spejl til de strukturelle forklaringer. Grundlæggende viser undersøgelsen, at forældrenes forklaring om manglende faglighed og generel mistrivsel ikke kan stå alene, idet tendensen til mistillid er struktureret af de generelle livsbetingelser. Fx har udviklingen af informationsteknologien betydet at forældrene har fået langt mere viden, og det har gjort dem mere refleksive og kritiske overfor skolen. De er blevet bevidste om, at fremtidens jobmuligheder og økonomisk velstand er afhængig af det generelle uddannelsesniveau, og at de i højere grad selv er nødt til selv at tage ansvar for deres børns uddannelse. Det har fået dem til at forholde til mere refleksivt og kritisk til folkeskolen, og har i sidste ende fået mange af dem til at forlade den. Derudover viser undersøgelsen ikke tegn på, at opbakningen til velfærdsstaten skulle være er ved at smuldre, idet forældrenes værdier stadig ser ud til at flugte med velfærdsstatens værdigrundlag.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato31 jan. 2014
VejledereSøren Juul

Emneord

  • Folkeskolen
  • Velfærdsstaten