Floozy or Feminist?

Ida Stjerne Søgaard, Luna Maria Stjerneby Karlsen, Jessica Silverio Rasmussen & Emily Jane Page

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Kvindekroppen, hvordan den bliver brugt, hvordan den bliver fremstillet og hvad den har på, er en konstant kilde til debat og diskussion i den offentlige debat i vestlige samfund. Begrebet empowerment bliver brugt bredt i forskellige kontekster og varierende formål. Der er stor diskussion om hvad empowerment begrebet indebærer, i særdeleshed når det vedrører kvinder der i kampen om frigørelse bruger visuelle medier til at udtrykke deres seksualitet og kroppe. Dette projekt tager udgangspunkt i de tre amerikanske berømtheder Kim Kardashian, Beyoncé og Amy Schumers fremstilling af deres kroppe i tre forskellige billeder, og analyserer hvilke tematikker der er på spil både i billederne fra kvinderne, og i de reaktioner billederne har skabt på sociale medier. Projektets teoretiske udgangspunkt er afgrænset til de tre hovedbegreber empowerment, objektificering og postfeminisme som skaber en ramme for at forstå de forskellige koncepter, der er i spil i analyseringen af billederne og udtalelserne fra kvinderne og i kommentarerne. Projektet konkluderer, på baggrund af den teoretiske ramme, at disse tre cases, i særdeleshed i reaktionerne, potentielt indikerer negative strukturer, der bliver reproduceret i relation til hvordan kvinder skal agere offentligt i forhold til deres kroppe og seksualitet. Skønt der er en forståelse af at kvinder, på sin vis, selv-objektificere dem selv gennem en reproduktion af patriarkalske strukturer, forholder projektet sig kritisk til dette og finder at der i denne forståelse ligger undertrykkende strukturer, der konstant irettesætter kvinder og videre bidrager til en begrænsning af kvinders selvudfoldelse og autonomi over egen krop.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 maj 2017
VejledereZoran Lee Pecic