Fleksibilitet og fællesskab -en teoretisk diskussion

Karen Hertz Larsen, Mie Borup Kristensen, Anne Lunde Dinesen, Aslak Kjærulff & Nana Folke

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapports fokus, lægger som titlen antyder, på Fleksibilitet og fællesskab. Der undersøges i hvilken grad fællesskaberne bliver påvirket af det fleksible arbejde. Dette undersøges via en deduktiv analyse, som tager udgangspunkt i de to teoretikere Richard Sennets og Richard Floridas meget forskellige syn på fleksibilitetsbegrebet. Disses argumenter underbygges af empiri om mobilitet og forskydning af tid/rum. Der konkluderes at fælleskaberne bliver påvirket af det fleksible arbejde og at det moderne menneske har brug for både løse såvel som faste fællesskaber. Det ene må ikke erstatte det andet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • Richard Florida
  • Fællesskab
  • Fleksibilitet
  • Mobilitet
  • Zygmunt Bauman
  • Richard Sennet
  • Individ
  • Arbejdsmarked