Fjernsynsfabrikken på Facebook: - En undersøgelse af, hvordan TV ØST kan ramme de yngre borgere med videoer på Facebook

Mathilde Reimer Larsen, Sarah Stendorf Meier & Caroline Sylvang Videriksen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Vores undersøgelse viser, at TV ØST ikke gør sig store overvejelser omkring, hvilke videoer der publiceres på Facebook. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at langt de fleste Facebook-videoer er lavet ud fra råmateriale produceret til flow-tv. En problematik som informanterne i vores undersøgelse også selv påpeger. Her følger mediehuset ikke med de nyhedsmedier, der i stigende grad investerer i online nyhedsvideoer med indhold specielt produceret til netop digitale medier. Det på trods af, at det ifølge SoMe-redaktøren netop er de videoer, der er skræddersyet til platformen, der fungerer bedst. TV ØST vil gerne producere mere indhold specifikt til Facebook, men gør det ikke på grund af mangel på ressourcer. Dermed bliver tankegangen fra flow-tv altså kopieret og let redigeret til et nyt format. Ligesom ved flow-tv har TV ØST en bred målgruppe på Facebook, der dækker over alle borgere i sendeområdet - også de yngre. Undersøgelsen viser dog, at informanterne fra fokusgrupperne ikke i særlig høj grad føler, at de videoer, TV ØST producerer på Facebook, appellerer til dem. Selvom nogle af videoerne ifølge informanterne indeholder gode elementer så som underholdning, animation og tekstning, så peger de også på, at der er plads til forbedringer, både hvad angår form og indhold, hvis videoerne skal ramme dem. Nogle af videoerne betegner de som kedelige. Hvis TV ØST også skal appellere til de yngre borgere, der har et tilhørsforhold til regionen, kræver det derfor justeringer af deres måde at tænke videoer på Facebook på. Her bidrager vores undersøgelse med en forståelse af, hvilke elementer de yngre borgere mener, at Facebook-videoer bør indeholde, for at de føler sig engagerede. Ifølge informanterne skal videoerne hovedsageligt have underholdningsværdi, men på et oplysende grundlag. Eksempelvis kan historien fortælles med animerede effekter, når indholdet tillader det. Desuden er det vigtigt for informanterne, at videoerne er tekstet både i form af almindelige undertekster og mere forklarende tekster, så de kan se videoerne uden lyd, når de befinder sig på offentlige steder. Alligevel tillægger de lydsiden i form af musik og lydeffekter stor værdi. Dermed har de muligheden for både at blive stimuleret på lyd- og billedsiden, hvis de ønsker det. I forhold til billedsiden peger informanterne på, at de gerne vil have flere interessante billeder og ikke blot ét klip, hvor én person står og taler til et kamera. De interessante billeder kan blandt andet dække over, at der bruges anderledes kameravinkler eksempelvis ved brug af droner. Her nævnes det også, at rytmen, som videoen er klippet i, er væsentlig. Informanterne vil gerne have hurtighed og er derfor positive over for det, man i tv- og youtube-verdenen betegner som jumpcuts. For informanterne er det centralt med et spændende emne, de kan identificere sig med, eksempelvis et emne som drukkultur. Slutteligt må videoen gerne have en interessant fortæller, der kan guide seeren gennem fortællingen. Ud fra disse elementer har vi lavet et kvalificeret bud på en video, der kan appellere til de yngre borgere. Diskussionen viser nemlig, at det er vigtigt, at TV ØST også formår at engagere denne gruppe, så de er klædt på til at træffe kvalificerede valg. For også at ramme de yngre borgere på Facebook anbefaler vi, at TV ØST fremover forsøger at lave videoer, der appellerer mere specifikt til denne gruppe. Her kan de med fordel trække på nogle af de elementer, som informanterne finder væsentlige for en fængende video. Vi mener desuden, at TV ØST bør lave en særskilt Facebook-profil, der henvender sig til de yngre borgere, hvor der tages højde for deres præferencer. På Facebook er det nemlig muligt for TV ØST at differentiere Facebook-indhold til forskellige målgrupper for i højere grad at ramme brugerne med videoer, der interesserer dem. En differentiering, som informanterne er positive overfor. Det vil dog kræve, at TV ØST prioriterer sine ressourcer anderledes og laver flere videoer specifikt til Facebook, hvor råmaterialet ikke skal passes ind i den traditionelle nyhedsudsendelse, og derfor fremover også kan tage udgangspunkt i, hvad der appellerer til de yngre borgere.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2018
Antal sider44
VejledereKim Sandholdt

Emneord

  • Facebook
  • video
  • unge
  • TV ØST