Fjerde bølge Feminisme

Alexandra Brandt Neiiendam, Lærke Lykke Laursen, Marcus Rungsted Frederiksen, Luna Bech Olesen, Amalie Juul Hansen & Amalie Ayoe Sørensen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Vores projekt har arbejdet målrettet mod at besvare vores problemformulering: Hvorfor er der brug for en fjerde bølge af feminismen i nutidens Danmark, og hvordan udspiller den feministiske kamp for kvinders rettigheder sig i den nye bølge?

Den fjerde bølge af feminismen er blevet kritiseret fra tidligere feminister - heriblandt anden bølge feministen, Mette Fugl. Girl Squad kæmper en fokuseret kamp for kvindens ret til at eje sin egen krop, samt retten til at være seksuel uden at blive betragtet som værende et objekt. Dette gør de ved brugen af de sociale medier, der udgør den primære forskel mellem den tredje og fjerde bølge. Samtidig har den fjerde bølge har medført nye og anderledes metoder i den feministiske kvindekamp, som er blevet mulige, fordi tidligere feministiske kampe har skabt den verden, som den fjerde bølges feminister er vokset op i. De nye tilgange til feminisme har resulteret i en generationskløft, hvor det bliver svært at forstå feminismen på tværs af generationer. Det er svært for de ældre generationer at forstå, hvorfor den fjerde bølge kvindekamp er nødvendig.
Vi kan på baggrund af vores udarbejdede analyser og diskussioner konkludere, at den fjerde bølge er opstået i forbindelse med et behov for at kæmpe for kvinders ret til at være seksuelle. Det fortsatte behov for feminisme opstår samtidig i takt med, at feminismen i lang tid har været synonymt med kvindens kamp, men nu er begyndt at inkludere mændenes kamp.
Der forekommer stadig ulighed i samfundet. På trods af de tidligere bølgers kamp for kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet - og selvom kvinder nu er blevet en del af det danske arbejdsmarked, så hersker der fortsat en ulighed i lønfordelingen blandt mænd og kvinder, hvorfor der fortsat er behov for feminisme. Dette viser et billede af en ny type feminisme, hvor kønnene bliver set som ligeværdige, og hvor lige rettigheder for alle er værd at kæmpe for.

Samtidig forekommer feminismen relevant, og faktisk nødvendig, fordi feminismens kvindekamp i mange år har kæmpet for at gøre op med det patriarkalske verdenssyn, men tendenser som hævnporno, seksualisering og objektivisering af kvindekroppen indikerer, at synet ikke helt er udryddet fra samfundets diskurs, hvorfor den feministiske kamp netop fortsat er relevant at kæmpe.

Til trods for Mette Fugls kritik af Girl Squad, hvor hun hævder, at de ikke er “rigtige” feminister, så danner der sig et billede af, at feminismen ikke blot er en kamp om lighed, men i høj grad også en kamp om retten til ordet.
Feminismen formår - som den brede bevægelse, den er - at favne de mange forskelligheder og emner der kæmpes for. Girl Squad er ikke den endelige definition på, hvordan kampen for kvinders rettigheder udspiller sig i den fjerde bølge feminisme, da der er mange grene, der favner emner i alle grader. Fjerde bølge feminismen er ikke udelukkende en kamp for kvinders seksualitet, men også en fortsat kamp for eksempelvis ligestilling, ligeløn og de fundamentale værdier og kampe, der er blevet kæmpet for altid. Feminismens forskellige fokus, der favner de individuelle kampe, der hersker i samfundet, har til formål at inkludere alle, hvorfor det netop styrker feminismen som en fælles bevægelse.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider87
VejledereZoran Lee Pecic

Emneord

  • Feminisme
  • Fjerde bølge
  • Girl Squad
  • Mette Fugl
  • Emma Holten