Fitnesscentret – Et studie i fitnesscentrets arkitektur og materialitet, med fokus på interaktion, fællesskab og træningskultur: Et studie i fitnesscentrets arkitektur og materialitet, med fokus på interaktion, fællesskab og træningskultur

Nicklas Lehmann, Tobias Palme & Magnus Jensing Hune

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resume:
Dette projekt tager udgangspunkt i det stigende medlemstal i de danske fitnesscentre, hvor vi vil undersøge, hvilken betydning fitnesscenterets rumlige form og materialitet har for fællesskabsfølelsen i centeret blandt brugerne. Formålet med dette projekt er at undersøge, om der er forskel på fællesskabsfølelsen i forskellige fitnesscentre, herunder mainstream-fitnesskæder og mere nicheprægede centre, hvor vi med semistrukturerede interviews og observationsstudier vil prøve at belyse den ovennævnte problemstilling.
Til at sætte rammerne for projektet har vi gjort brug af Anthony Giddens og hans senmodernitetsbegreb til at stille en samtidsdiagnose i et vestligt samfund med udgangspunkt i at forklare informanternes tilvalg af fitness. Derudover har vi gjort brug af to andre teoretikere med hver deres syn på tendenserne i det senmoderne samfund - Michel Maffesoli og Christopher Lasch. Maffesoli hævder, at samfundet er præget af nye fællesskaber set gennem det han betegner som ‘neostammer’. Lasch mener derimod, at samfundsudviklingen har affødt et narcissistiske tendenser blandt dets individer. Derudover har vi inkluderet en mere overordnet forståelse af rummet og dets materialitet ved at implementere en række arkitektoniske og rumlige begreber samt suppleret med Michel Foucaults forståelse af de arkitektoniske magtstrukturer.
På baggrund af svarene fra vores informanter og vores egne observationer er vi blevet klogere på, hvordan fitnesscentrets rumlige form og materialitet er med til at påvirke fællesskabsfølelsen. Svarene viste ligeledes, at der var en højere grad af fællesskabsfølelse i de nicheprægede centre, hvor træningskulturen i højere grad er præget af samhørighed, interaktion og fælles værdier frem for mainstream fitnesscentrene, der appellerer bredere, og hvor der ikke synes at være nogle specifikke træningskulturer.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2016
Antal sider55
VejledereAnders Jakobsen

Emneord

  • Fitness
  • Fællesskab
  • Interaktion
  • Arkitektur
  • Materialitet
  • Træningskultur