Fitness - en oplevelse værd

Tine Bonde Rasmussen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

”Fitness – en oplevelse værd” er et speciale, der tager afsæt i en undren om hvilken betydning oplevelsen af at gå i fitness, har i dagens Danmark. Dette bliver undersøgt ved hjælp af en diskursanalyse, der bygger på et fokusgruppeinterview med fem deltagere, samt fem individinterview med de samme deltagere. Kodningen af interviewene førte til de temaer, som analysen er bygget på. Dette er blandt andet den nydelse eller pligt som træningen bliver set som af deltagerne. Fitness oplevelsen befinder sig i en hybrid, mellem det sansende og det praktiske for deltagerne. En flydende betegner i diskursen er balancen, som bliver et nodalpunkt for alle deltagerne, men som de ikke er enige om hvordan det skal defineres. I diskussionen reflektereres der over om fitnesscenteret er et nyt fællesskab, om deltagernes ’andet’ og hvordan det at være fitnessgænger, er en del af deltagernes identitet. Alt i alt betyder det at træne og være sund meget for deltagerne og deres fortælling om dem selv.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 jun. 2014

Emneord

  • Fitness
  • Oplevelse