Fiskerikooperativet Maya Vikingo, Las Lisas. Et studie af kooperativ organisering og teknologisk udvikling som strategi for socioøkonomisk udvikling i småfiskersamfundene ved Guatemalas Stillehavskyst

Guillermo Rosas & Birte Norman

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Nærværende speciale er en undersøgelse af småfiskersamfundene ved Guatemalas Stillehavskyst og deres muligheder og begrænsninger for socioøkonomisk udvikling, med udgangspunkt i lokalt funderet udvikling og udnyttelse af lokale naturressourcer, og ved indførelsen af nye teknologier og kooperativ organisering af deres fiskeri og fiskerirelaterede sociale og produktive aktiviteter, og hvor småfiskerne selv, skal være primusmotor for deres egen samfundsforandring. Undersøgelsen tager udgangspunkt i et studie af de udviklingsprocesser, som en gruppe af organiserede småfiskere fra småfiskersamfundet Las Lisas, fiskerikooperativet Maya Vikingo, er den primære aktør og drivkraften bag. Undersøgelsen er centreret omkring at beskrive, begrebsliggøre og analysere kendetegnene ved Maya Vikingos udvikling, for dernæst at diskutere, hvorledes erfaringerne fra Maya Vikingo, kan bruges til at formulere en generel udviklingsstrategi for socioøkonomisk udvikling i småfiskersamfundene ved Guatemalas Stillehavskyst. I specialet analyseres og diskuteres de vigtigste kendetegn ved Maya Vikingos udvikling, der bl.a. er; kooperativ organisering og teknologisk udvikling. Her berøres især aspekter omkring muligheder og begrænsninger ved at indføre en kooperativ produktionspraksis og nye teknologier i et produktionssamfund, hvor småfiskerne traditionelt set er organiseret omkring fiskeriet i familieenheder, og hvor der er meget vægt på at opfylde materielle behov, som tøj, mad og bolig, men hvor det viser sig, at det også er nødvendigt at lægge vægt på immaterielle levevilkår, som bl.a. uddannelse og den politiske og sociale bevidsthed. Et andet aspekt der berøres, er dermed småfiskernes muligheder for at deltage i et politisk og fagligt netværk og hvorvidt dette netværk giver dem viden omkring nye teknikker og praksisser. Der lægges desuden vægt på at analysere hvordan Maya Vikingos udvikling, hviler på en udviklingsproces, der er udformet af meget forskellige aktørers midler, interesser og krav, som løbende er indført i processen.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2003
VejledereInger Stauning