Fiskeindustriens påvirkning på færøsk løsrivelse: En undersøgelse af fiskeriets påvirkning på Færøernes nation-building proces

Nikolaj Mogensen, Rasmus Lerche Møller Hansen, Lasse Sjøbeck Jørgensen & Frederik Noe Pedersen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt handler om fiskeindustriens effekt på løsrivelsesspørgsmålet i det færøske samfund. Opgaven tager udgangspunkt i en problemformulering, der lyder: Hvorfor er det færøske fiskeri centralt for at forstå spørgsmålet om færøsk løsrivelse fra Danmark?
Projektet konkluderer, at udviklingen af den moderne, færøske fiskeindustri har haft en væsentlig betydning for Færøernes nation-building proces, og dermed løsrivelsesspørgsmålet.
Opgaven bliver besvaret i sammenspil mellem semistrukturerede interviews, dokumentanalyser kvantitative metoder og samfundsvidenskabelig teori. Projektet benytter sig af Anthony D. Smiths nation-building teori samt hans modernistiske og etnosymbolske paradigme, som bliver aktivt brugt i analysen. Vi kigger både tilbage i historien og redegør for, hvornår industrien begyndte at indfinde sig hos den færøske befolkning. Samtidigt ser vi både på, hvordan fiskeindustrien har påvirket økonomien på Færøerne, men også hvordan den har påvirket kulturen og den identitet, som ligger til grund for det at være færing. Afhandlingen er bygget op om den videnskabsteoretiske retning kritisk realisme. Vi har gennem vores interviewes indkapslet, hvordan den almene færing ser på fiskeindustrien og dens effekt på samfundet. Samtidig har vi set, hvordan fiskeriministeren ser på fiskeindustriens effekt på samfundet, samt den effekt den har på den nationale identitet. Vores undersøgelse konkluderer, at fiskeindustrien har en bærende rolle i det færøske samfund og i den færøske nationale identitet. I forhold til løsrivelsesspørgsmålet konkluderer vi, at der eksisterer underliggende mekanismer og strukturelle dynamikker, som kan være med til at påvirke spørgsmålet om løsrivelse.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider61
VejledereSusanne Klausen

Emneord

  • færøerne
  • selvstændighed
  • løsrivelse
  • fiskeri
  • fiskeindustri
  • national identitet
  • nation-buildin
  • anthony smith
  • miroslav hroch