Fire forudsætninger for fremgang: Et studie i danske organisationers internationalisering til Kina

Jens Kristensen & Jesper Vincent Prang

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Kina har gennem de sidste 40 år udviklet sig til at være en af verdens største økonomier, hvortil stadigt flere virksomheder indtræder på det kinesiske marked med enten produktion eller salg til det kinesiske hjemmemarked. Danske organisationer har ligeledes gjort sit indtog i Kina, herunder organisationen Desmi, der bruges til at belyse problemstillingen, at landet er svært at få succes i, hvis ikke ekspanderingen gribes korrekt an. Teoretisk er opgaven funderet i organisationsstruktur, kulturelt forankret virksomhedsteori samt teori om komparative fordele og profitmaksimering. I denne rapport har vi derfor forsøgt at afdække, hvilke økonomiske, politiske og kulturelle problematikker, der ligger til grund for det kinesiske marked med dette teoretiske udgangspunkt. Heraf konkluderes det, at den kinesiske regering ved hjælp af subsidier og støtteordningen favoriserer lokale kinesiske virksomheder, samt at kulturforskelle påvirker danske organisationers ekspandering til Kina i høj grad. Herefter benyttes de afdækkede problematikker til at beskrive fire guidelines som danske virksomheder, der skal ekspandere til Kina, kan drage nytte af for bedst muligt at lykkedes med ekspanderingen. Disse fire guidelines kan opsummeres til at inkludere det rette ambitionsniveau, behovet for brug af interkulturelle kompetencer, optimal brug af ressourcer og slutteligt en høj grad af indsigt i selve det kinesiske marked.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2019
VejledereSlobodan Kacanski