Finanskrisen 2007

Kristian Poulsen, Morten Petersen, Sigrid Ragnasdatter, Silke Martinussen & Thorbjørn Pedersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport stiller, på baggrund af den aktuelle recession, spørgsmålstegn ved, hvorvidt den økonomiske videnskab og teori er funderet i en dyb epistemologisk kontekst; samt om denne er determinerende for et eventuelt økonomisk paradigmeskifte. Projektets ramme er betinget af en kritisk-realistisk tilgang, hvorfor projektgruppen fokuserer på dét, kritiske-realister betegner som den dybe dimension; altså udefrakommende variable, som i plenum skaber dén strukturelle foranderlighed, der kunne inddrages i den videnskabelige metode. På baggrund af konteksten inddrages Karl R. Popper og Thomas S. Kuhn, som hver især repræsenterer to poler indenfor erkendelseslæren – verifikation og falsifikation. Endvidere problematiseres den økonomiske teori ved hjælp af henholdsvis Rationel Choice-skolen og Pierre Bourdieus begreber, habitus, kapital, felt, illusio og doxa. Disse giver tilsammen et nuanceret billede af de respektive aktører i og omkring den økonomiske teori. Konklusionen på projektet bliver, at den økonomiske (normal)videnskab er dybt forankret i den positivistiske lære, samt at antikke epistemologiske variationer stadig er essentielle for at forstå og potentielt ændre den økonomiske videnskab.

UddannelserErhvervsøkonomi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2012

Emneord

  • videnskabsteori
  • Finanskrise