Filosofiens anvendelighed og tænkningens bevægelse

Maja Mikkelsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I dette speciale undersøges det, hvordan vi kan forholde os til det politiske fokus på forsknin-gens nytte og på anvendt filosofi, ud fra Martin Heideggers forståelse af tænkningens bevæ-gelse. Fremstillingen af det politiske fokus på forskningens nytte, baseres på en historisk perspektivering. Det danske fokus undersøges ud fra Universitetsloven, fra 2003, og den følgende publikation: Nye veje mellem forskning og erhverv – fra tanke til faktura, samt tænketanken DEAs rapport fra 2013: Fra forskning til faktura, hvad kan vi lære af ti års forsøg på at tjene penge på forskning? Regeringens forskningspolitik, har ført til en filosofisk diskussion, om filosofiens anvendelighed. Dette undersøges jeg ud fra tre repræsentanter, der alle har været tilknyttet forskningsmiljøet på Center for anvendt forskning, på Aalborg Universitet. De tre repræsentanter, Antje Gimmler, Ulla Thøgersen og Lennart Nørreklit, giver hver deres bud, på en forståelse af filosofiens anvendelighed. Både det politiske og filosofiske fokus på anvendelighed, sammenlignes med Heideggers forståelse af tænkningens bevægelse, ud fra den danske udgivelse af Hvad vil tænkning sige? fra 2012, og Filosofiens afslutning og tænkningens opgave, fra 2002. Specialet diskuterer på den baggrund, hvordan vi ud fra Heidegger, kan forholde os til det anvendelsesorienterede fokus.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jan. 2015
VejledereSøren Riis

Emneord

  • flertydighed
  • Anvendt filosofi
  • Aalborg Universitet
  • uddannelse
  • Filosofiens anvendelighed
  • Nørreklit
  • Martin Heidegger
  • Thøgersen
  • tænkningens bevægelse
  • Gimmler