Femern Bælt-forbindelsen - en ansvarsfuld proces?

Emma Liisberg, Lea Holstein Knudsen, Marc Hamoud Brandt & Signe Helledi Steensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Store infrastrukturelle anlægsprojekter plages ofte af mistillid i befolkningen, upålidelige trafikprognoser og massive budgetoverskridelser. Gennem en kritisk stillingtagen til processen omkring en fast forbindelse ved Femern Bælt undersøger vi i dette projekt, hvorvidt en åben proces og en adskilt vurderings- og beslutningsfase har været skabende for en mere ansvarsfuld proces, som kan bidrage til fremtidige lignende projekter. Projektets normative udgangspunkt om en ansvarsfuld proces baseres på teori af Bo Elling og konkrete anbefalinger fra Transportrådet udgivet i en rapport i begyndelsen af Femern Bælt-processen. Gennem empirisk analyse af officielle dokumenter, høringsprocesser, folketingsdebat, en omfattende artikelsøgning og interviews med to involverede personer konkluderes det, at Femern Bælt-processen langt fra lever op til idealet om en ansvarsfuld proces. Analysen belyser negative konsekvenser af den manglende ansvarlighed og på denne måde understreges betydningen af idealet om åbenhed og ansvarlighed.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2012
VejlederePer Homann Jespersen & Henning Schroll

Emneord

  • Bo Elling
  • Femern Bælt
  • Transportpolitik
  • Transportplanlægning
  • Accountability
  • Transportrådet
  • Borgerdeltagelse
  • Ansvarsfuld proces
  • Empowerment