Fejlplaceret kritik af L 87?

Louise Grøndahl Ritter & Louise Skovgaard Boutrup

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

I 2015 mærkede Danmark for alvor konsekvenserne af den syriske borgerkrig, der resulterede i flere asylansøgere. Den danske regeringen ønskede derfor at gøre det mindre attraktivt for flygtninge at søge asyl i Danmark. Det resulterede i at Udlændige- Integrations- og boligminister Inger Støjberg, udformede lovforslaget L 87 om ændring af udlændingeloven. L 87 omhandler asylstramninger på flere områder, bl.a. udskydelsen af retten til familiesammenføring fra et til tre år. Flere menneskerettighedsorganer er kommet med bemærkninger om, at loven strider med konventioner fra FN og Europarådet. Det har derfor åbnet op for en undersøgelse af forholdet mellem dansk og international ret i henhold til menneskerettigheder, og hvordan Folketinget har kunne vedtage L 87.

Formålet har været at undersøge dansk rets forhold til international ret, i henhold til overholdelsen af internationale menneskerettigheder. Forholdet bliver undersøgt ud fra et dualistisk og monistisk teoretiske perspektiv. Det var derfor nødvendigt at undersøge, hvordan loven kunne blive vedtaget, hvorfor dele af den parlamentariske styringskæde anvendes i undersøgelsen. I undersøgelsen bliver der derfor udarbejdet en procesevaluering af lovvedtagelsen.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse ud fra et samfundsvidenskabeligt perspektiv. Singlecasestudiet anvendes til en dybdegående analyse af forskningsspørgsmålet, og for at kunne udlede noget generelt om dansk ret i forhold til international ret på menneskerettighedsområdet.

I undersøgelsen tager vi udgangspunkt i bemærkninger fra tre forskellige menneskerettighedsorganer, der har givet høringssvar i forbindelse med lovvedtagelsen. Det bliver derfor undersøgt, hvorfor Folketinget har vedtaget L 87, da flere organer vurderer L 87 til at være strid med internationale konventioner, Danmark har tilsluttet sig. Fortolknings- og formodningsreglen bliver anvendt til at undersøge, hvordan international ret kan påvirke dansk ret.

Ud fra anvendelsen af undersøgelsens metoder og teorier kan vi konkludere, at Folketinget ønsker at overholde Danmarks internationale forpligtelser. Såfremt L 87 er i uoverensstemmelse med indgåede konventioner, kan betingelserne i L 87 fraviges. Undersøgelsens resultater afspejler derfor generelle forhold i Danmark på menneskerettighedsområdet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider56
VejledereLine Engbo Gissel