Fattigdomsbekæmpelse i Mozambique: Poverty Reduction in Mozambique

Alexander Højfeldt Lund, Benedicte Torp Pedersen, Sidsel Brandt Hasberg, Ida Søndergaard, Benjamin Popp-Madsen, Laura Lehmann & Jeppe Rasmussen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Fattigdomsbekæmpelse i Mozambique Mozambique; verdens mest donorafhængige land har været medlem af IMF siden 1984 og været en del af både stabiliseringsprogrammerne og nu lånefaciliteten PRGF. Under PRGF har Mozambique i samarbejde med IMF udviklet et PRSP der skal forsøge at bekæmpe fattigdom i landet. Opgaven fokuserer på at afklare hvorvidt PRSP’et har været en brugbar fattigdomsbekæmpende strategi ud fra en undersøgelse af programmet som hensigtserklæring og de faktisk opnåde resultater i Mozambique. Poverty Reduction in Mozambique Mozambique; the worlds most donor dependent country in the world has been a member of IMF since 1984 and has been a part of the stabilization programs and currently the loan facility PRGF. Under the PRGF Mozambique has in cooperation with the IMF developed a PRSP which aim is to fight poverty in the country. The project focuses on whether the PRSP has been a usable poverty reduction strategy through an investigation on the program as a statement and the actual achieved results of poverty reduction in Mozambique.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2007
VejlederePeter Nielsen

Emneord

  • Mozambique
  • Poverty
  • IMF
  • PRGF
  • Poverty Reduction
  • PRSP
  • Fattigdomsbekæmpelse
  • Fattigdom