Fastsættelse af BAT-vilkår i danske miljøgodkendelser

Per Kjær Erichsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette speciale undersøger, hvordan det kan sikres, at BAT-vilkår fastsættes I alle danske miljøgodkendelser af industrivirksomheder. Ved analyse af offentligt tilgængelige danske miljøgodkendelser afdækkes et bemærkelsesværdigt fravær af BAT-vilkår i godkendelserne, på trods af at det er et lovkrav, at der skal fastsættes BAT-vilkår i alle danske miljøgodkendelser, og på trods af at BAT-vilkår kan fremme implementering af Renere Produktion i godkendelsespligtige virksomheders aktiviteter. Resultatet af denne analyse bekræfter konklusioner fra tidligere undersøgelser af problemstillingen. Med henblik på at give et forslag til, hvordan det kan sikres, at BAT-vilkår fastsættes i alle danske miljøgodkendelser, opstilles en model for en fuldstændig miljøgodkendelsesproces, fra virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse og helt frem til fastsættelsen af BAT-vilkår. Det undersøges derefter, hvilke barrierer der kan forhindre implementeringen af en sådan model. En miljøkortlægning foretages hos hundekiksproducenten, Ruga A/S, i Roskilde. Ruga A/S er en såkaldt Bilag 2-virksomhed, som alene er reguleret af Bilag 2 og ikke Bilag 5 til Godkendelsesbekendtgørelsen. Sådanne virksomheder er særligt relevante for analysen af den i denne specialerapport undersøgte problemstilling, idet disse virksomheder ikke er omfattet af kravet om redegørelse for muligheden for anvendelse af BAT-teknikker i ansøgningen om miljøgodkendelse, men ikke desto mindre er omfattet af det generelle lovkrav om, at der skal fastsættes BAT-vilkår for alle godkendelsespligtige virksomheder. På baggrund af virksomheds-casen opstilles et specifikt forslag til, hvordan netop Rugas miljøgodkendelse kan designes, fra start til slut, med henblik på at kunne fastsætte BAT-vilkår i godkendelsen. Dette forslag og det generelle forslag til en miljøgodkendelsesproces til sikring af fastsættelse af BAT-vilkår bliver herefter præsenteret for virksomheden og godkendelsesmyndigheden med ansvar for at udforme godkendelsen til Ruga A/S, Roskilde Kommunes Miljøafdeling. Ved anvendelse af interview og de erfaringer, der gøres i forbindelse med miljøkortlægningen for Ruga A/S, undersøges det, hvilke barrierer der kan hindre implementeringen af den generelle model for en miljøgodkendelsesproces og det specifikke forslag til en godkendelse til Ruga A/S i en kommende godkendelse af virksomheden. Det konkluderes, at der er to mulige løsninger på problemstillingen – enten at anvende de opstillede anbefalinger til, inden for de nuværende reguleringsmæssige rammer, at sikre fastsættelsen af BAT-vilkår; eller at forbedre det juridiske grundlag for fastsættelse af BAT-vilkår, hvis utilstrækkelighed ifølge case-myndigheden forhindrer denne i at fastsætte sådanne vilkår. Mens det anbefales at anvende den førstnævnte løsning og udnytte de eksisterende reguleringsmæssige rammer fuldt ud til at implementere forslaget til en godkendelsesproces i godkendelsesmyndighedernes praksis, erkendes det, at det kan blive nødvendigt at anvende den sidstnævnte løsning, da godkendelsesmyndigheder – ligesom case-myndigheden – ellers kan henvise til det utilstrækkelige juridiske grundlag som undskyldning for ikke at fastsætte BAT-vilkår. Følgelig opstilles i specialerapporten et forslag til, hvilke elementer en eventuel national vejledning om fastsættelse af BAT-vilkår bør indeholde.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato12 sep. 2007
VejledereTyge Kjær & Bent Søndergård

Emneord

 • forebyggelse af miljøproblemer
 • Bilag 2-virksomheder
 • godkendelsesmyndigheder
 • løsningsmodeller
 • miljøforbedringer
 • win-win-situationer
 • BAT-teknikker
 • miljøgodkendelse
 • juridisk holdbare godkendelsesvilkår
 • Bedste Tilgængelige Teknik
 • implementering
 • Renere Produktion
 • ikke-IPPC-virksomheder
 • vejledninger
 • miljøgodkendelsesproces
 • Best Available Technique
 • miljømæssige optimeringsmuligheder
 • barrierer
 • transponering
 • miljøkortlægning
 • performance-orientering
 • miljøregulering
 • fortløbende forbedringer
 • BAT
 • miljøledelse
 • BAT-vilkår
 • ansøgning om miljøgodkendelse
 • energirelaterede miljøgodkendelsesvilkår
 • opstart af et miljøledelsessystem
 • best practice
 • dialogorientering