Farver og sprogsocialisering i dansk - Three shades of pink

Stine Grandt, Ida Emilie Christiansen & Nanna Buch Jeppesen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Vi har fundet det interessant at undersøge de tre farvetermer lyserød, rosa og pink. I sproget tilknyttes forskellige konnotationer til de forskellige farver, hvorfor vi har fundet en analyse samt diskussion af dem interessant. Vi vil tage udgangspunkt i Hennes og Mauritz samt en korpusanalyse af eksempler fra KorpusDK, hvor vi vil undersøge, hvordan de forskellige termer bliver brugt, og om dette sker på forskellige måder i de to analyser. Vi er blevet opmærksomme på, at H&M har fravalgt muligheden for at sondre mellem farverne, og har valgt oftest at gøre brug af termen ‘rosa’ i stedet for den overordnede term ‘lyserød’. Hertil undrer vi os over, hvorfor et stort tøjfirma som H&M ikke udnytter muligheden for at kunne skelne mellem nuancerne for farven lyserød, men i stedet kun benytter én bestemt farveterm? Dette viderefører en undren om, hvorledes det medfører en skaminddeling af denne ene farve - rosa - i eksempelvis ‘pudderrosa’, ‘lys rosa’, ‘hindbærrosa’, osv., og hvilken motivation der ligger bag sådan et valg. Hvorfor er termen ‘lyserød’ fravalgt til fordel for ‘rosa’? Og hvilken betydning har det, at der tilknyttes objekter til beskrivelse? Vi undrer os endvidere over, hvorvidt de individuelle termer har forskellige konnotationer, samt hvordan disse kommer til udtryk. Og hvad betyder det, at modeindustrien, i vores tilfælde H&M, ikke gør brug af alle termer? Vi undrer os over, om det samme gør sig gældende i vores hverdagssprog, eller om den semantiske rigdom her kommer til udtryk på en anden måde. Dette vil vi undersøge gennem en korpuslingvistisk metode med eksempler fra de tre farvetermer. Begge analyser vil vi strukturere på baggrund af områder af forskellig betydning for at se, om der er en sammenhæng mellem brugen af de forskellige termer, eller om et område bruges hyppigere og dermed fremstår mere attraktivt. På denne måde vil vi derfor kunne undersøge forskellene og lighederne ved beskrivelsen af de tre termer i det danske sprog samt i kommercielt brug. Er der en forskel i måden de bliver brugt? Hvilken betydning kan det have for farveterminologien i hverdagssproget, at modebranchen opfinder deres egne termer? Vores fokus ligger dermed på farvetermerne i hverdagssproget samt H&Ms brug af disse, hvorfor vi har fravalgt de forskellige termers historiske udvikling.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider37
VejledereJesper Kruse

Emneord

  • farver
  • farveteori
  • lyserød
  • semantik
  • rosa
  • pink
  • korpusanalyse
  • korpusdk
  • H&M