Farvelfærd - Velfærdskommissionens store kup

Lena Kruse Scotte, Bjarke Eltard-Larsen, Julie Grønbæk Madsen & Kristine Bak Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet undersøger vi, hvordan Velfærdskommissionen er nået frem til deres forslag om at øge beskæftigelsen, og hvilken konsekvens forudsætninger har for gyldigheden af Velfærdskommissionens arbejde. Vha. af kritisk realisme finder vi frem til de forudsætninger, Velfærdskommissionens forslag hviler på. Dvs. deres økonomiske teori, videnskabsteori og deres politiske præmisser. Vi opstiller en kritisk realistisk kritik af Velfærdskommissionens teori og videnskabsteori og kommer med alternativer (postkeynesiansk økonomisk teori og kritisk realisme) til disse. Analysen er en diskussion af gyldigheden af Velfærdskommissionens metode, hvor vi konkluderer, at deres konklusioner er problematiske, fordi de gør brug af en matematisk-deduktiv økonomisk model, og fordi den politiske bevæggrund for deres arbejde ikke er tydelig.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejlederePeter Nielsen

Emneord

  • Velfærdskommissionen
  • Tony Lawson
  • Kritisk realisme
  • Neoklassisk økonomi
  • Velfærd
  • Postkeynesianisme