FARC: Udfordringer ved fred og reintegration

Thomas Torfing, Jesper Humle Larsen & Sebastian Dormehl

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at afdække de underliggende problemer, som Colombia står overfor med henblik på, at reintegrere den armerede guerillagruppe FARC i det colombianske samfund gennem en analyse der strækker sig fra det historiske til det nutidige. Dette er interessant grundet den komplekse natur og længde af konflikten, som har gjort at den er blevet kendt som ”The Longest Insurgency”. Gennem en undersøgelse af konfliktens historiske base, som har strukket sig fra før FARC’s grundlæggelse. Projektet forsøger, at belyse og forklare de underliggende problemer, som det colombianske samfund har stået overfor før det folkelige oprør.
I lyset af de seneste fredsforhandlinger og konfliktens ventede afslutning i 2016 har dette projekt nyfundet handlekraft der kan forklare omfanget og kompleksiteten af konflikten. Med brug af Max Weber’s definition af stater, en analyse af Colombias stats monopol på vold samt en analyse af hvordan svage stater kan føre i konflikter så ville dette projekt undersøge hvilke omstændigheder der førte til dannelsen af FARC. Dette projekt bruger Gurr’s teori, som beskriver hvilke underliggende problemer der kan føre til politisk vold kombineret med Weber’s statsteori. Adskillelige problemstillinger bliver udtrykt gentagende gange gennem undersøgelse vedrørende de underliggende kausale effekter. Som det ser ud har den manglende kontrol over de yderliggende områder i Colombia grundet tæt skov og dårlig infrastruktur kombineret med en manglende mulighed for deltagelse i det politiske system, samt inhabile jordreformer stået frem som de centrale problemer. Befolkningens syn på FARC, som ændrede sig radikalt fra 1990’erne og frem er også blevet belyst, som et af kerneproblemerne grundet de blev set som en reel trussel for samfundet. Denne trussel betød, at synet på FARC blevet mere negativt end tidligere. Gennem større mulighed for deltagelse i det politiske system og formodede landbrugsreformer er FARC’s betydning for det colombianske samfund betvivle. Grundet Colombias udvikling gennem konflikten, synes det at en reintegration af FARC, kan være mulig.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
Antal sider54
VejledereKristine Juul

Emneord

  • FARC
  • COlombia