FAKE NEWS - ET SAMFUNDSPROBLEM?

Sebastian Theodoridis Lundsgaard, Malthe Graungaard Bech, Sissel Astrid Wier Stephensen, Anna-Sophie Christensen, Bita Hojabri Pooladi Nejad & Alice Haulund

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resume
Denne undersøgelse er foretaget på tredje semester af den samfundsvidenskabelige bachelor
på Roskilde Universitet. Det er et tværfagligt projekt i fagene sociologi og politologi. Der er
endvidere benyttet journalistisk teorihistorie. Projektet undersøger forekomsten af fake news
i Danmark ud fra en kritisk teoretisk videnskabsteoretisk tilgang. .

I vores teoretiske ramme har vi inkluderet de politologiske teoretikere Jürgen Habermas og
David Easton. Den sociologiske vinkel er ud fra teoretikerne Hartmut Rosa, Anthony Giddens
og Pierre Bourdieu. Tilsammen vil deres teorier og begreber være forudsætningen for at
svare på problemformuleringen.

Vi vil belyse hvorvidt fake news er en faktor for det danske demokrati. Ydermere vil vi
undersøge hvilken rolle de danske nyhedsmedier har, i forhold til udbredelsen af fake news.
For at undersøge dette udarbejdede vi et kvalitativt interview, et fokusgruppeinterview og
egen kvantitativ data om de klassiske nyhedsmediers ageren på de sociale medier.

Grundet digitaliseringen af medierne og globaliseringen har den måde nyhedsartikler
fungerer på ændret sig på en måde så fake news har bedre vilkår. Hvis mængden af fake
news stiger, samtidig med at det er svært for individet at skelne mellem sande og falske
informationer i nyheder, kan det have negative konsekvenser for demokratiet. Dog
konkluderer vi at omfanget af problemet ikke er ligeså stort som i USA.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider93
VejledereBent Eisenreich

Emneord

  • Fake news