Fagligt stærk eller litterært overvægtig? Scientifically Strong or Literally Overweight?

Truls Mosegaard, Morten Lerstrup Pedersen, Jonas Lütken Petersen & Mesut Bilgin

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract Dansk Generelt på naturvidenskabelige universitetsuddannelser bliver der i dag brugt tykke, meget beskrivende og omfattende lærebøger. Et rundspørge blandt studerende på NAT-basis på RUC’s begynderkursus i kemi har vist, at der er interesse for at anvende en mere kortfattet bog. Dette leder os til følgende problemstilling. Er lærebøger for nystartede naturvidenskabelige universitetsstuderende unødigt omfattende? Vi vil basere vores undersøgelse på et casestudy af to kemibøger, ”Elementær Fysisk Kemi” af Niels Thorup og ”Chemistry” af Steven & Susan Zumdahl. På baggrund af didaktiske teorier vil vi analysere de to lærebøger. For at afgrænse os betragter vi i analysen en situation, hvor den studerende lærer af en lærebog. Underviseren har altså ingen indflydelse på den studerendes læring. Som udgangspunkt for analysen vil vi betragte den studerendes tilgang til stoffet og hans niveau indenfor kemi. På baggrund af dette vil vi lave en vurdering af fordele og ulemper ved de to bøgers opbygning og indhold med hensyn til læring. Vores konklusion bliver, at en ekstensiv bog er at foretrække i en generel læringssituation. Forfatteren bliver dog nødt til at have lagt stor vægt på at fremhæve vigtige passager og formler. English The textbooks used in scientific educations at universities today are generally very comprehensive. A survey at Roskilde University Center shows that students from a beginner’s course in chemistry were very eager to try a less comprehensive book while studying. In our report we will therefore try to answer the following question: Are textbooks written for scientific beginners courses at the university level unnecessarily comprehensive? Our research will take the form of a case study of two books; “Elementær Fysisk Kemi” (Elementary Physical Chemistry) by Niels Thorup and “Chemistry” by Susan and Steven Zumdahl. We will perform our analysis based on didactical principles, in a situation where the student and the textbook are present, but where the teacher is absent. We will go through a chapter in each book with students’ motivation and level of expertise in mind while making our analysis. Hereafter we will discuss the students’ learning, based on the pros and cons of each book’s structure and content. We conclude that comprehensive books are preferred for beginners’ classes at the university level. Though the writer has to be very observant of how he structures his work.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004
VejledereJens Spanget-Larsen

Emneord

  • Didaktik
  • Kognition
  • Læringsteori
  • Kemi
  • Lærebøger