Facilitering af læringsprocesser ved større møder - Et pædagogisk-designteoretisk bidrag til udvikling af lærende konferencer

Jan Bisgaard

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I nærværende speciale undersøges det overordnet, hvilke lærings- og udviklingsperspektiver der ligger i at anvende facilitering i forberedelsen og afviklingen af AstraZeneca Academys konferencer og kongresser for alment praktiserende læger og sygeplejersker. På baggrund af empirisk indsamlede data, undersøges det nærmere, hvorledes forskellige særinteresser og uddannelsesforståelser på kompleks vis bidrager til en løbende forandring af målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø, ved AstraZeneca Academys større møder. Ud fra et pragmatisk perspektiv forstås deltagerne ved større møder, som havde egne intentioner og forudgående erfaringer og forståelser af de temaer og problematikker, der rettes fokus mod ved større møder. På dette grundlag anskueliggøres det, hvordan faciliteringen med traditionelle lærings- og udviklingsforståelser, ved større møder, har betydning for tilsidesættelsen af deltagernes egne intentioner og erfaringer, hvilket har en problematisk effekt på deltagernes læreprocesser. Diskussionen af forskellige teoretiske og empiriske analyser i projektet peger desuden på, hvordan inddragelsen af forskellige projektledelsesperspektiver, kan bidrage til at udvikle faciliteringen ved større møder, med henblik på at skabe et læringsmiljø, hvor deltagernes målsætninger og vidensudvikling understøttes. I forlængelse heraf, fremhæves det hvordan faciliteringen af forberedelsen og afviklingen af større møder bør styres af en reflekterende facilitator.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jan. 2009
VejledereSøren Dupont & Henriette Christrup

Emneord

 • kongres
 • play
 • større møder
 • interaktion
 • fleksibilitet
 • dømmekraft
 • læring
 • moderator
 • grounded theory
 • vidensudvikling
 • Dewey
 • latente mål
 • rum
 • uddannelsesforståelse
 • regler
 • leg
 • facilitator
 • pragmatisme
 • læringsproces
 • styring
 • Dupont
 • atmosfære
 • pædagogik
 • underviserens rolle
 • Lave
 • Hansen
 • reflekterende facilitator
 • Kreiner
 • Wenger
 • tydelighed
 • handlekraft
 • begivenhed
 • Brinkmann
 • Schön
 • Christensen
 • Caillois
 • facilitering
 • reflekterende praktiker
 • læringsmiljø
 • transaktion
 • Kvale
 • deltager
 • Kirkeby
 • konference
 • læreprocesser
 • performance-design
 • Huizinga