Facebook som politisk debatforum

Kasper Fomsgaard Nielsen, Simon Damtoft Bjergø & Sofie Camilla Nielsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Formålet med rapporten er at undersøge, hvordan nyere partier benytter Facebook til at skabe en offentlig debat i politiske opslag, forankret i Alternativet og Stram Kurs. Dette vil blive gjort ud fra Facebookopslag fra de to partier, samt tilhørende kommentarfelter, udvalgt ved hjælp af statistisk analyse.
Rapporten vil indeholde en redegørelse af de to partier, Alternativet og Stram Kurs. Under redegørelsen af partierne bliver det gennemgået, hvordan partierne er opstået samt hvordan partierne gør brug af sociale medier som kommunikationsplatform.
Udover redegørelse af partierne, vil der ydermere fremgå en analyse af, hvordan Facebook anvendes som debatforum, med udgangspunkt i Honeycomb of social media-modellen (Kietzmann et al, 2011). Dette gøres med fokus på, hvordan partierne gør brug af platformen i forbindelse med politisk debat. Rapporten vil med udgangspunkt i en indholdsanalyse baseret på den kvantitative metode (Olsen et Pedersen, 2018), belyse egen empiri af, hvor ofte partierne laver Facebookopslag, samt hvordan partierne og deres følgere gør brug af Facebooks forskellige funktioner. Analysen udformes ud fra en hermeneutisk og deduktiv tilgang (Harboe, 2018; Schechter, 2013).
Med viden om, hvilke funktioner der optræder på Facebook, anvender rapporten en argumentationsanalyse (Nielsen, 2010) af partiernes opslag, til at undersøge, hvordan partierne kommunikerer i deres Facebookopslag. En diskursanalyse (Jørgensen et Philips, 1999) vil ydermere undersøge, hvilken diskurs der opstår i debatterne i kommentarerne på partiernes Facebookopslag.
De løbende delkonklusioner, der forekommer gennem rapporten, vil afslutningsvis udgøre udgangspunktet for diskussionen. Diskussionen vil forankret i den videnskabsteoretiske tilgang postfænomenologi belyse, hvilket debatforum der optræder på Facebook. Til dette inddrages aspekter af politisk kommunikation.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato15 dec. 2019
Antal sider46
VejledereKim Sandholdt

Emneord

  • Politik
  • Facebook
  • Stram Kurs
  • Alternativet
  • HoneyComb of Social Media
  • Politisk kommunikation
  • Diskurs