"Føler du dig dansk?" Et projekt om 'danskhed' - belyst gennem en kritisk diskursanalyse af hvervebrochuren "Bliv klædt på til en meningsfuld fremtid" og et fokusgruppeinterview med unge fra målgruppen

Vivian Olesen, Solveig R Andersen & Leah Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt har vi valgt at undersøge hvilke forståelser af ’danskhed’ og ’etnicitet’, der kommer til udtryk i hvervebrochuren ”Bliv klædt på til en meningsfuld fremtid”, og hvorvidt målgruppen er bærer af samme diskurs. Vi gennemførte derfor et fokusgruppeinterview med otte personer fra målgruppen. Gennem en kritisk diskursanalyse, inspireret af Norman Faircloughs tilgang, med et eklektisk sammensat teoriapparat undersøger vi via tre udvalgte analysetemaer danskhedsbegrebet og etnicitetsbegrebet. Vi er opmærksomme på, at danskhedsforståelsen kommer til udtryk gennem forståelsen af flere forskellige fænomener. De tre analysetemaer har derfor fokus på følgende: Konstruktionen af ’den anden’, tilhørsforhold og forestillinger om kulturelle forskelle, samt integrationsbegrebet. Vi inddrager desuden det mangfoldighedsperspektiv, som hvervekampagnen indskriver sig i.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005

Emneord

  • unge og uddannelse
  • etniske minoriteter
  • danskhed
  • magtfohold
  • etnicitet
  • kultur
  • kulturelle forskelle
  • integration
  • diskursanalyse
  • mangfoldighedsledelse