Følelsesmæsig Intelligens

Heidi Weimar Kristensen, Liv Retz Frøslev, Janus Gerhrke Hesselberg, Lau Frank Holmelin, Josephine Andersen Krautwald, Ira Sofia Charbis Kjær-Rasmussen & David Lyngh Andreasen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Foreliggende projekt har til formål at undersøge, hvilke kompetencer inden for følelsesmæssig intelligens, der er vigtige at besidde som ansat i virksomheden, Novo Nordisk. Tilmed belyses funktionen af den anvendte personlighedstest, som benyttes af virksomheden i forbindelse med ansættelse. I ønsket om at skabe en nuanceret forståelse for intelligensbegrebet, anvendes Howard Gardners teori omhandlende de multiple intelligenser samt litteratur om intelligensbegrebet set i en historisk kontekst. Dog fokuseres der i projektet hovedsageligt på Daniel Golemans begreb følelsesmæssig intelligens, samt betydningen af denne i virksomheden, Novo Nordisk. Med udgangspunkt i artiklen Seven Myths About EI bliver begrebet følelsesmæssig intelligens genstand for kritik. Undersøgelsen er baseret på kvalitative interviews med en efterfølgende analyse af disse. Vi fandt gennem interviewanalyserne ud af, at mange af kompetencerne, som Goleman finder vigtige, ligeledes er relevante hos Novo Nordisk og bliver anvendt aktivt på arbejdspladsen. Derudover blev vi bevidste om, at testen fungerer som effektivisering af ansættelsessituationen.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 maj 2013
VejledereMagnus Dahl

Emneord

  • Novo Nordisk
  • Følelsesmæssig
  • intelligens