Føl budskabet! - et speciale om oplevelser som kommunikation

Maria Lillegaard Hansen, Jesper Braian Laursen & Martin Skram

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialets hovedemne er oplevelseskommunikation. Gennem at skabe og udføre en event i en mindre tøjbutik i København, undersøges hvorvidt det er muligt at kommunikere et budskab til en målgruppe gennem en flersanselig oplevelse. Ud fra et videnskabsteoretisk ståsted, som kombinerer fænomenologi og socialkonstruktionisme, udgøres teorigrundlaget af en forståelse af oplevelsen som noget både umiddelbart sanset og noget refleksivt. Det umiddelbare forstås fænomenologisk, og det refleksive forstås gennem bl.a. narrativitet. Forfattere som Bjarne Sode Funch, Christian Jantzen, Tove Arendt Rasmussen, Jacob M. Lund et al. og Monisha Pasupathi trækkes der på i denne forbindelse. Overordnet bygger teorirammen bl.a. på Anthony Giddens, Jean Francois Lyotard og Zygmunt Bauman i synet på det postmoderne individ. Med æstetikken som forståelsesramme bygges bro mellem oplevelsesteori og oplevelsespraksis i formuleringen af en række konkrete krav til godt oplevelsesdesign. Her trækkes bl.a. på Ole Stigel og David Favrholt. Kommunikationsteorien anvender transmissionsteori kombineret med Uses & Gratifications teori repræsenteret ved Preben Sepstrup og Sven Windahl & Benno Signitzer. Dette kombineres i en samlet kommunikationsmodel udviklet med inspiration fra en analysemodel udviklet af Lisbeth Thorlacius. Ud fra en afsenderanalyse og målgruppepejling udvikles et oplevelseskoncept i henhold til de opstillede krav til oplevelsesdesign og kommunikation. Gennem eksekvering af eventen, efterfølgende deltagerinterviews og analyse, konkluderes det, at det i høj grad er muligt at kommunikere et budskab i form af bestemte følelser ved hjælp af en oplevelse, som honorerer kravene om oplevelsesværdi, oplevelsesrum, stemthed, involvering og mening.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2008
VejledereLisbeth Thorlacius

Emneord

  • oplevelseskommunikation
  • æstetik
  • konceptudvikling
  • stemthed
  • involvering
  • oplevelsesværdi
  • fotossession
  • event
  • oplevelsesrum
  • oplevelsesøkonomi