Fødevarefællesskaber på Bornholm - på vej mod en bæredygtig ø

Teresa Christin Andersen, Cathrine Marie Nørgaard, Stefan Jehl, Troels Hjarne, Sofie Nielsen & Helena Havnø

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Projektets formål har været at afdække og forstå de eksisterende potentialer, der er på Bornholm, for at udvikle fødevarerelaterede fællesskaber og bidrage til en bæredygtig omstilling på øen. På baggrund af Frank Geels’ multi-level perspective-teori har projektet undersøgt, hvilke eksterne og interne faktorer der har betydning for nicheaktiviteters etablering i de eksisterende regimer i det bornholmske fødevaresystem. Projektet har med afsæt i teori om transformativ inkrementalisme belyst undersøgt de magtforhold, der er til stede i samspillet mellem værdier, handlinger og resultater i de eksisterende regimer, og som er de centrale forhold i en bæredygtig transition. Med afsæt i regionplanlægger Hanne Tanvigs arbejde med lokal strategisk kapacitet har projektet vurderet nicheinitiativernes status og udviklingspotentiale. Projektgruppen har foretaget en række interviews og samt udført en fokusgruppe med udgangspunkt i nicheinitiativer, der beskæftiger sig med udvikling af fødevaresystemet. Den kvalitative empiri fra disse interviews har sammen med forskellig litteratur omhandlende fødevaresystemet på Bornholm lagt det empiriske grundlag for projektets analyse. Det kan udledes af analysen, at der på Bornholm eksisterer en række tværsektorielle samarbejder omkring det lokale fødevaresystem, hvor borgere, nicheaktører, erhvervsliv og kommune er repræsenteret. Vi har defineret regimerne i fødevaresystemet på Bornholm og fundet, at der er sporafhængighed i regimerne, der gør det svært for nicheaktører at blive etableret i det eksisterende fødevaresystem.
Projektet har på baggrund af det valgte teoretiske afsæt konkludereret, at der er tendenser, der peger mod et opgør med de eksisterende regimer. Der eksisterer dermed potentielt et window of opportunity. Vi har peget på, at fødevarefællesskaber kan bidrage til at nicheaktører kan vinde indpas i det bornholmske fødevaresystem. Et fødevarefællesskab kan potentielt engagere forskellige aktørgrupper og give de involverede en direkte stedbunden kobling, der kan føre til et øget lokalt ejerskab, som er nødvendigt for at skabe lokal handlekraft. Projektet konkluderer, at fødevarefællesskaber kan muliggøre en fremadrettet udvikling af det lokale fødevaresystem, der på sigt kan bidrage til en bæredygtig omstilling på Bornholm.


UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jan. 2020
Antal sider50
VejledereOle Erik Hansen

Emneord

  • fødevarefællesskab
  • bæredygtighed
  • transition
  • øsamfund