Færøsk billedkunst - og (de)konstruktion af national identitet

Monica Amos Hogrefe Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne opgaver søger at afdække den færøske billedkunst, herunder begrebet færøkunst, og ligeledes hvordan billedkunsten bidrager til opretholdelsen af den nationale identitet. Færøerne er som en nation med hjemmestyre, præget af en altoverskyggende national identitetskrise, som er styrende for den færøske politiske og kulturelle dagsorden, samt billedkunstens motivverden gennem hele 1900-tallet. I opgaven undersøges ligeledes hvordan historisk betydningsfulde begivenheder er blevet erindret eller konstrueret som erindringssteder i den kollektive erindring, for at støtte op om den bedst mulige udlægning, som derved styrker den nationale identitet. Ligeledes bliver landskabsmaleriet undersøgt ud fra flere tematiske nedslagspunkter, for at undersøge den nationale identitet.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2009

Emneord

  • erindringssteder
  • færøerne
  • national identitet
  • nationalisme
  • kollektiv erindring
  • kunst