Fængslet som teknologisk system for resocialisering

Thea Krøyer, Kathrine Person Breindahl, Marie Schmidt Møller, Anna Westergaard & Mie Bjørn Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I Kriminalforsorgens principprogram bliver de to værdier ’Støtte og Motivation’ og ’Kontrol og sikkerhed’ formuleret. Værdier er pålagt Kriminalforsorgen og de enkelte fængslerne at efterleve, dette i håb om en resocialisering af den indsatte, så denne kan leve et kriminalitetsfrit liv efter endt afsoning. Vi ser fængslet som et system, der indeholder to former for teknologiske opgaver. En ’forbedrende teknologi’, herunder værdien om ’Støtte og motivation’, hvor der arbejdes med udviklingstilbuddene - personlige, sociale og arbejde og uddannelse. Den anden teknologiske opgave, ligger fx i celleinddeling og overvågning, hørende under værdien ’Kontrol og sikkerhed’. Værdierne opfattes ikke som behandlende for den indsatte, men som tilbud, der skal forsøge at opnå resocialisering. Disse værdier, tilbud og tiltag er hovedvægten i denne rapport. Med udgangspunkt i dem, analyseres påvirkningen på de indsatte, samt hvorledes værdierne vægtes. Dette for at undersøge om de to værdier lever op til målet om resocialisering i det danske fængselssystem. Gennem en række interviews af indsatte, ansatte og pårørende, vurderer vi, ved hjælp af anvendt teorier, hvert enkelt tilbud. Vi forsøger her at skabe et billede af hvordan forholdende i praksis fungerer, hvilke gevinster og konsekvenser de medfører, og om det i sidste ende bidrager til en resocialisering. Yderligere ser vi nærmere på hvorledes de to værdier er uadskillelige og hvilken risiko der er for, at de hæmmer og begrænser hinanden, i at opnå det fulde udbytte af mulighederne med tilbuddene.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2010

Emneord

  • Fængsel
  • resocialisering