Fængselskultur: Interne relationer og hierarkier: Fængslet - Resocialisering, identitet og stigmatisering||Prison culture: Internal relations and hierarchies

Nicklas Colerick, Marc Theis Bærentzen & Jannie Kristine Uhre

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Det nærværende projekt tager udspring i en undren omhandlende, hvilken indflydelse fængslets har på den indsatte selvopfattelse og ligeledes, hvorvidt den indsatte føler sig stigmatiseret og ekskluderet fra samfundet i kraft af fængselsdommen. Vi anvender et hermeneutisk udgangspunkt og undersøger på baggrund af interview med indsatte og ansatte i Jyderup statsfængsel ovenstående problemstilling. Vi søger derfor ikke endelige statiske eller kategoriske svar i vores undersøgelse, men forsøger at blotlægge nogle tendenser igennem et fortolkende perspektiv anlagt af hovedsageligt Mitchell Dean, Michel Foucault og Erving Goffman. Vi fandt frem til på baggrund af vores interviews, at Jyderup fremstår som en delvis resocialiserende fængselsinstitution, som formår at hjælpe de indsatte, der har et personligt overskud til at hjælpe sig selv sideløbende. Den del af de indsatte som ikke rummer dette overskud har derimod sværere ved at udnytte fængslets resocialiserende tiltag. Disse demotiverede indsatte formår de nuværende strukturer i Jyderup fængsel ikke at hjælpe. Især disse indsatte har chance for at vende tilbage til det kriminelle miljø efter løsladelse. Nærværende projekt søger også at belyse de indsatte muligheder for at genetablere sig som borger i samfundet. Vores undersøgelse påpeger nogle tendenser til at den indsatte møder en stigmatisering i processen fra indsat til borger. Denne stigmatisering fremkommer i særlig grad i forhold til straffeattestens hæmmede virkning på den indsattes muligheder for at få job og af denne vej genvinde sin plads i samfundet.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 jun. 2010
VejledereTroels Schultz Larsen

Emneord

  • Resocialisering
  • Stigmatisering
  • Identitet
  • Dansk fængsel