Fællesskabers betydning for integration - danskeres fortællinger om at flytte til Skåne

Britta Moritza Eltard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Specialet undersøger hvilken betydning de sociale relationer har for den integrationsproces, som danske tilflyttere til Skåne befinder sig i.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidatSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejlederePeter Olsén & Yvonne Mørck

Emneord

  • Integration
  • Kvalitative metoder
  • Narrativ mening
  • Socialkonstruktionisme
  • Øresundsregionen