Fællesskaber og skolens sociale dagsorden som betingelser for børns deltagelse - Undersøgt gennem pigefnidder i indskolingen

Anette Leegaard Larsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale sætter fokus på, hvordan andre børn og lærernes rettethed mod normativer om klassefællesskaber bliver relevante som betingelser for børns deltagelse i indskolingen. Der tages udgangspunkt i eksempler om pigefnidder, der undersøges som børns konkrete handlinger med hinanden. Specialet er inspireret af praksisforskning og benytter deltagende observationer og interviews med børn i anden klasse og deres klasselærer. Der anlægges et decentreret børneperspektiv som i den empiriske undersøgelse kommer til udtryk ved både at se med barnet og rundt om barnet. Ligeledes udforskes børneperspektivet på tværs af sammenhænge som skole, frikvarterer og SFO. Med et teoretisk udgangspunkt i kritisk psykologi diskuteres begrebet om fællesskaber som præget af dets empiriske oprindelse i arbejdsfællesskaber og i stedet foreslås en analytisk opdeling i ”strukturerede fællesskaber” som præget af udefrakommende strukturer og ”sociale fællesskaber” som holdes sammen af børnenes egen rettethed og handlinger. Specialet viser, hvordan normer om klassefællesskaber gennem lærernes praksis også bliver relevante som normer for børnenes sociale fællesskaber, og gør bestemte deltagemåder relevante for børnene som ofte kan genkendes som pigefnidder. Ligeledes viser specialet, hvordan pigefnidder i form af gentagne konflikter mellem pigerne er et spørgsmål om børnenes forskellige perspektiver, og hvordan de gennem deres deltagelse skaber betingelser for hinanden.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 feb. 2012
VejledereMaja Røn-Larsen & Kim Rasmussen

Emneord

  • Klassefællesskab
  • Pigefnidder
  • Fællesskaber
  • Indskoling