Fædre på forældreorlov

Sara Lykke Wondie Andersen, Suzy Katrine Brown, Lars Hededam & Sven Wondsyld

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vores projekt er om ligestilling mellem mænd og kvinder. Vores teori og empiri er med fokus på kønsteori og specifikt maskulinitetsteorier. Problemet vi undersøger er hvorfor mænd er underrepræsenteret som forældreorlovstagere. Fokus er mandenormer og værdier og hvilke problemer det skaber. Our projekt is about equality between men and women. Our theory and empirical research is fokused on gendertheory and specifically masculinitytheories. The problem we examin is why men are underrepresented as users of the maternity leave. The focus is male norms and values, an which problems it creates.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2007
VejledereKirsten Bransholm Pedersen

Emneord

  • barsel
  • orlov
  • Bourdieu
  • ligestilling
  • forældreorlov
  • fædreorlov
  • Reinicke
  • Maskulinitetsteori
  • Giddens