Exploring Ontological Transformations into Pluriversality Through the Appropriation of the Shamanic Practice of Ayahuasca in Denmark

Christian Freese Hansen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager sit udgangspunkt i den danske organisation Healing Rejser, hvor ejer af organisationen og psykoterapeut Bjarne Roursgaard faciliterer Ayahuasca ceremonier, kombineret med terapeutiske virkemidler. Projektet er optaget af, hvordan Bjarne inkluderer elementer fra den indfødte folkestamme Shipibo fra Amazonas junglen, sammen med Vestlig traditionel psykoterapi. Som fundament for undersøgelsen af dette, vil et semi-struktureret interview med Bjarne blive faciliteret. Dette interview vil udgøre vores empiriske materiale, som gennem et begrebsunivers, konstitueret af tre teoretiske retninger vil blive analyseret. Ud fra Homi K. Bhabhas begreb om Hybridity vil det blive illustreret hvordan Bjarnes praksis indtager en kulturel position, som udgør en hybrid af to forskellige kulturelle forståelser af sandhed. Hertil vil det gennem begrebet Pluriversality blive fremanalyseret, hvordan Bjarnes erfaring med ayahuasca har drevet ham frem til en ontologisk forståelse af virkelighedens forskellige dimensioner, som harmonerer med Shipibo kulturens ontologi. Endvidere vil det gennem Ken Wilbers forankring inden for non-dualistisk ontologi blive belyst, hvordan Bjarne opnår kontakt til forskellige bevidsthedsniveauer gennem indtagelse af ayahuasca. Ud fra analysens resultater, vil det blive diskuteret hvorvidt Bjarnes praksis muliggør en transformation af hegemoniske, rationelle ontologier, som dominerer vestlige samfund. Projektet vil udmunde i en konklusion, som stiller skarpt på undersøgelsens essentielle fund. Hertil vil projektets problemformulering blive besvaret ved at konkludere, at Bjarnes praksis udfordrer den eksisterende rationelle, vestlige ontologi, ved at adressere dybere eksistentielle forhold mellem mennesker, naturen og universet.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato17 dec. 2019
Antal sider58
VejledereJulia Suárez-Krabbe