Evidens og depression. Om videnskabelige strukturer der betinger behandlingspraksis: Evidence and Depression. On Scientific Structures that Determine Treatment Practice

Rosa Thrysøe

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette integrerede speciale i Socialvidenskab og Filosofi & Videnskabsteori undersøger evidens baseret på randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), som vidensgrundlag for den depressionsbehandling der udføres i den almene praksis. Metoden og rationalerne bag evidensbaseret medicin undersøges og det findes at en central forudsætning for at resultaterne af RCT-baseret forskning kan anvendes i behandlingsvalget for den enkelte patient, er at forsøgene baserer sig på prognostisk homogene patientgrupper. Evidens tager afsæt i de diagnostiske klasser, og den psykiatriske klassifikation undersøges med henblik på at afdække hvorvidt den danner grundlag for en prognostisk homogen depressionsdiagnose. Validiteten af de psykiatriske klasser undersøges og findes usikker, da det ikke kan påvises at diagnoserne svarer til faktisk forekommende afgrænsede patientgrupper, og da den definition der anvendes for psykisk forstyrrelse ikke sætter kriterier for hvad der kan forstås ved patologisk dysfunktion. Det konkluderes at der er en række forhold der problematiserer anvendelsen af RCT-baseret evidens som udgangspunkt for behandlingsvalg. Disse omfatter diagnosens manglende validitet og homogenitet, den subjektive karakter af de depressive kernesymptomer, evidensmetodologiens behov for standardiserede og objektive sygdomskriterier og den manglende sygdomsindsigt.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato31 mar. 2015
VejledereAnni Greve

Emneord

 • Cochrane Collaboration
 • RCT
 • systematiseret forskningsoversigt
 • Alf Ross
 • randomiserede kontrollerede forsøg
 • psykiatrisk klassifikation
 • psykiatri
 • validitet
 • EBM
 • zones of rarity
 • antidepressiva
 • diagnose
 • evidens
 • depressionsbehandling
 • depression
 • evidence-based medicine