Evidens

Maria Grønbek Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet dækker den videnskabsteoretiske dimension, og belyser hensigtsmæssigheden af at indføre evidensbaseret viden og praksis i forvaltning af sociale områder, som der med åbningen af Nordisk Campbell Center er lagt op til. Der lægges ud med at konstatere at det evidensbegreb, der bliver brugt på Nordisk Campbell Center stammer fra lægevidenskaben og prioriterer metoder, der følger naturvidenskabelige idealer. Problemstillingen om at prioritere metoder baseret på naturvidenskabelige idealer i socialforskning, belyses ved brug af Jürgen Habermas, Anthony Giddens og Jean-Francois Lyotard. Desuden belyses implikationerne af dette fænomenet ud fra samme tre teoretikeres optikker. Det konkluderes, at en ensidig prioritering af metoder baseret på naturvidenskabelige idealer i socialforskning ikke er hensigtsmæssig. Dog er der forskellige årsager til dette alt efter hvilken optik, der bliver lagt.

UddannelserFilosofi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006

Emneord

  • Lyotard
  • Habermas
  • Evidens
  • Giddens