Evalueringer og medier: Evalutions and Media

Mathilde Ankerstjerne Caspersen, Agnete Solvej Christiansen, Nørregaard Hansen & Alex Emil

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger, hvordan evalueringer af offentlige ordninger fremtræder i henholdsvis Jyllands-Posten, Berlingske, Information og Politiken i år 2010. Dette er undersøgt ud fra en række hypoteser om, at evalueringer bliver behandlet unuanceret og i modsætning til dagbladenes værdigrundlag. Gennem et blandet metodedesign belyses 793 artikler fra forskellige vinkler. Rapporten konkluderer, at der indenfor den opstillede teoretiske ramme, delvist er en uoverensstemmelse mellem dagbladene og deres erklærede samfundsmæssige rolle. Størstedelen af artiklerne, hvor offentlige evalueringer indgår, formår ikke at informere, stille sig kritiske og skabe debat omkring et offentligt anliggende. Dette er i modstrid med de idealer som den danske presse beror på. ____________________________________________ This project examines how evaluations of public affairs appear in the Danish newspapers Jyllands-Posten, Berlingske, Information and Politiken in the year 2010. This is done from of a range of hypotheses about how evaluations are treated undifferentiated and in contrary to the values of the press. Through a mixed method design 793 articles are examined from different angles. The report concludes that, within the framework of this project, there is a partial inconsistency between the papers and their declared societal role. Most of the articles, in which public evaluations are treated, do not inform, be critical and raise debate about the issue at hand. This is henceforth contrary to the ideals and values that the Danish press is based on.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2012
VejledereAnders Peter Hansen

Emneord

  • Indholdsanalyse
  • Kritisk realisme
  • Evaluering
  • Medier
  • Dagblade
  • Presse
  • Formidling
  • Evert Vedung