Evaluering og magt - en undersøgelse af uenigheden omkring løntilskudsordningen

Agnete Solvej Christiansen, Johan Nüchel Hesselholt, Emilie Bjerre, Kristine Rømer & Mathias Stensbo-Smidt

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Ud fra en kritisk realistisk tilgang undersøger dette projekt, hvordan de forskellige ytringer, som centrale aktører giver i relation til løntilskudsordningen og præsenterer som sandheden om denne, kan siges at være problematiske. Projektet er bl.a. baseret på interview med interessenter, der hver især menes at være repræsentative for de forskellige interesser i forbindelse med ordningen. Projektet indeholder en analyse af uenigheden interessenterne imellem. Denne uenighed ses der på i en evalueringsteoretisk kontekst for at vise, at parternes argumenter er videnskabeligt valide inden for denne kontekst. Det bliver imidlertid også sandsynliggjort, hvorledes parterne anvender evaluering uden for den gyldige kontekst, og dermed er det der før kunne betegnes som en sandhed, ikke længere sandt, selvom det fremstår sådan. Afslutningsvis diskuteres det, hvorvidt anvendelsen af evalueringer og statistikker kan anses som værende en form for udøvelse af bevidsthedskontrollerende magt, med udgangspunkt i sociologen Steven Lukes’ magtteori.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2011
VejledereAnders Peter Hansen

Emneord

  • Magt
  • Evaluering