Evaluering af sygeplejerskestuderende – Vejleders evaluering af sygeplejefaglige kompetencer i den praktiske del af sygeplejerskeuddannelsen

Pernillle Rasmussen, Christina Ystrøm & Christine Schütt Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Hensigten med dette projekt er at undersøge, hvordan sygeplejestuderendes sygeplejefaglige kompetencer bliver evalueret under den praktiske del af uddannelsen. Metodetilgangen er inspireret af pædagogisk etnografi. Projektet er kvalitativt og bygger på en empirisk undersøgelse, produceret ud fra observationsstudier og interviews. Der er foretaget observationer af to vejlederes vejledning og evaluering af to sygeplejerskestuderende, samt opfølgende interviews med de to vejledere. Den empiriske undersøgelser er foretaget på en dansk hospitalsafdeling over en periode på to uger. Empirien anvendes i en analyse til at finde svar på, hvordan og ud fra hvilke forudsætninger de to vejledere evaluerer de studerendes sygeplejefaglige kompetencer. Analysens fund peger bl.a. i retning af, at evalueringspraksis i den undersøgte afdeling forekommer differentieret og er påvirket af vejledernes forudsætninger

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2013

Emneord

  • sygeplejerskeuddannelsen
  • evaluering