EU’s udenrigspolitik i en ny global verdensorden

Sander Specht

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I lyset af Lissabon-traktatens oprettelse af European Union External Action Service (EEAS) samt konsolideringen af udenrigschefposten, forsøger dette projekt at afdække EU’s udenrigspolitiske rolle i en ny global verdensorden ved at svare på følgende problemformulering: ”Hvilken aktørrolle har EU i den nye globale verdensorden, og hvilken rolle spiller EU’s udenrigspolitik efter Lissabon-traktaten i denne sammenhæng" Projektet indledes med en redegørelse jeg for mit valg af kritisk realisme samt dennes videnskabsforståelse. I Del I The Emerging New World Order beskrives det globale magtskifte hvor USA’s og til dels EU’s magt presses af en stadig mere multipolær verden, hvor særligt de såkaldte BRIK-lande markerer sig. I denne globale kontekst forventes det af EU, at det kan tale med en stemme, og en fælles udenrigspolitik kan således være en nødvendighed. I Del II: EU’s fælles udenrigspolitik gennemgås udenrigspolitikkens historiske udvikling, den intrikate implementering af Lissabon-traktaten samt en beskrivelse af de institutionelle rammer for Den Høje Repræsentant og EEAS. Her vil forholdet mellem intergovernmentalisme og neofunktionalisme/føderalisme blive taget op. Projektet konkluderer at Lissabon-traktaten skaber en fælles stemme for Europa, men at denne stemme er afgjort af at nationalstaterne kan blive enige om et fælles budskab. Herudover konkluderes det at EU er en normativ magt, som har stor indflydelse i multilaterale sammenhænge hvor EU har en regelbaseret tilgang. Herudover har EU stor indflydelse i kraft sin enorme økonomiske magt og sin status som verdens største bidragsyder af udviklingshjælp.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jan. 2012
VejledereEsben Holm Nielsen

Emneord

  • EU
  • udenrigspolitik
  • Udenrigstjeneste
  • EEAS
  • Den Høje Repræsentant
  • High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
  • European Union External Action Service
  • New World Order
  • Fareed Zakaria