EU´s påvirkning af dansk kommunalpolitik

Camilla Korsgaard Kiel Larsen, Emmanuel Arunthavanathan, Kasper Hovgaard Storch, Andreas Skovbo-Bech & Linea Brünnich Smith

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I dette projekt belyses det, hvordan EU påvirker den danske kommunalpolitik. De institutionelle teorier er med til at forklare, hvordan EU skaber forandringer specielt i dansk udbudspolitik. Der skelnes mellem fire forskellige skoler; den sociologiske-, rational choice-, historisk- og diskursiv institutionalisme. Disse skoler forklarer, hvordan man som institution har muligheden for at påvirke andre institutioner og institutionelle processer. I denne opgave er der et særligt fokus på EU-direktiver, da de kan præge medlemslandene, og dermed skabe grundlaget for en mere direkte påvirkning fra EU. I og med at der fokuseres på, hvordan EU påvirker kommunalpolitikken, inddrages top-down europæiseringsteori. I projektet er der taget udgangspunkt i udbudsdirektivet og herunder udbudsloven fra 2015, som har stor betydning for danske udbud. Det forklares, hvordan EU rammesætter muligheder og begrænsninger for danske udbud.
Opgaven centrerer sig omkring udbudsområdet, hvilket anvendes som case gennem projektet. Udbud dækker over et stort område, derfor fokusere opgaven på Roskilde kommune og yderligere anvendes madordningsudbuddet som eksempel. Det undersøges, hvordan udbudsdirektivet gennem en institutionaliseret proces er blevet implementeret i kommunen.
Analysens formål er at belyse de generative mekanismer, der udløser den påvirkning, EU har på de danske kommuner. For at konkretisere de centrale pointer i analysen, er der foretaget et interview med Sune Fosgaard, hvilket hjælper med at besvare og fremhæve Roskilde kommunens udbudsproces. Dette inddrager vi for at vise, hvordan Roskilde kommune udarbejder udbudsbekendtgørelser.
Afslutningsvis vil der blive diskuteret, hvor stor indflydelse udbudsdirektivet har på de danske kommuner, hvilket giver kritisk indsigt i, hvordan udbudsdirektivet er blevet implementeret i dansk lov.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2019
Antal sider82
VejledereKennet Lynggaard

Emneord

  • Udbud
  • EU
  • Europæisering
  • Udbudsdirektiv
  • Kommunalpolitik