EU's fremtid som en solidarisk stormagt: Neorealistisk og neoliberalistisk analyse af EU's muligheder for at finde solidariske løsninger på flygtningekrisen med voksende populisme

Emma Sørensen & Caroline Winberg Jensen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Formålet med denne opgave er at undersøge EU’s muligheder for at finde solidariske løsninger i et Europa med en voksende populisme. For at undersøge dette gør vi brug af en kritisk teori, hvor vi opstiller et solidaritetsideal som modsvar til den fejludvikling der argumenteres for, finder sted i Europa. Solidaritetsidealet bygger på EU’s grundprincipper i form af solidariske løsninger indenfor en effektiv institutionel ramme. Analysen vil tage udgangspunkt i dette ideal, og lave en kritisk undersøgelse ved hjælp af teorierne neorealisme og neoliberalisme. Neoliberalismen bruges som teoretisk baggrund til at understøtte idealet, imens neorealismen fungerer som en kritisk vinkel, der skal udfordre idealet. I analysen ser vi en voksende populisme i Europa og tendens til neorealistiske synspunkter blandt staterne, hvilket kommer til udtryk ved lukkede grænser og strammere asylpolitik. Vi ser dog også stater der er fortalere for mere solidariske løsninger og kvotefordeling. For både neorealismen og neoliberalismen er dette et tegn på den såkaldte neo-neo syntese, der belyser hvordan sværhedsgraden af samarbejde stiger under krisetider. Dog er de to teoriers synspunkter på fremtiden meget forskellige. Et neoliberalt synspunkt lægger vægt på samarbejde, interdependens og de kumulative goder staterne kan skabe ved at fokusere på absolutte gevinster. Derimod fokuserer det neorealistiske synspunkt på relative gevinster, begrænset samarbejde og på at bevare den magt staterne individuelt besidder.
Det kan ud fra opgavens analyse og diskussion konkluderes, at muligheden for at EU finder solidariske løsninger afhænger af et neorealistisk eller neoliberalt synspunkt. Et neorealistisk syn finder en voksende institutionalisering usandsynlig grundet staternes suverænitet og fokus på relative gevinster. Et neoliberalt syn ser derimod et solidarisk samarbejde som en mulig løsning på krisen, idet de solidariske principper kun kan indfries såfremt samarbejde finder sted.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2019
Antal sider48
VejledereSusanne Klausen

Emneord

  • Flygtninge
  • Neorealisme
  • Neoliberalisme
  • Populisme
  • EU