Europæisk integration - og konsekvenserne for arbejdsmarkedsmodellerne: European integration - and the consequences on the labour market models

Andreas Høstgaard Poulsen, Andrè Appelquist Carlson, Emilie Ingeborg Worning & Mathilde Vendelholt Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektets formål er at undersøge EU’s Udstationeringsdirektiv 96/71/EU effekt efter implementeringen i Tyskland og Skandinavien. Ved hjælp af neofunktionalismen som forklarende teori belyses det historiske perspektiv, og dermed udviklingen fra det Europæiske kul- og stålfællesskab til EU og det voksende antal af tiltag i EU - heriblandt Udstationeringsdirektivet. Desuden redegøres der for selve direktivets opbygning samt for de udstationerede arbejdstageres vilkår efter implementeringen af direktivet. For at besvare hvordan europæiseringen af de valgte landes arbejdsmarkedsmodeller er påvirket af Udstationeringsdirektivet analyseres først den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel, med udgangspunkt i Danmark. Denne analyseres først ved Radaellis forandringsmodel, for at belyse hvilken grad af forandring arbejdsmarkedslovgivningen gennemgik med Udstationeringsdirektivet. Derefter ved policyprocesserne bag den danske Udstationeringslov. Dette gøres for at se hvordan direktivet er blevet implementeret, og hvordan dette harmonerer med den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel. Slutteligt laves der en komparativ analyse om to cases. Den første case er om det tyske firma Wolff & Müller, og om en udstationeret arbejdstager på det tyske arbejdsmarked, der er styret af specifikke lovgivninger om arbejdsvilkår og arbejdstageres rettigheder. Den tyske arbejdsmarkedsmodel er også repræsentativt for en række andre medlemslande, herunder Benelux landene. Den anden case er om det lettiske firma Laval, og finder sted i Sverige der, i kontrast til Tyskland, hører til den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel, hvor kollektive overenskomster styrer arbejdsmarkedet. Dommene i de respektive sager vil blive brugt til at sammenligne de to forskellige arbejdsmarkedsmodeller. De to modeller har, som tidligere beskrevet, forskellige arbejdsmodeller. Dermed bliver konklusionen også, at EU domstolens afgørelse, er vidt forskellig for de to sager. Sagen i Tyskland konkluderer at Tyskland har formået at implementere direktivet korrekt, hvor der i Laval sagen konkluderes, at den del af den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel, der omhandler retten til kollektive kampskridt, strider mod retten til udveksling af tjenesteydelser. Derfor var man i Skandinavien nødt til at ændre denne ret. Dermed er der sket en europæisering af arbejdsmodellen, som ellers havde tradition for ikke at være lovbaseret.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2014
VejledereHans Beck

Emneord

  • Udstationeringsdirektiv
  • Integration
  • Europæisering
  • Arbejdsmarkedsmodeller