Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Susanne N. Christensen & Asger A. Sørensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Ved en undersøgelse af lykkebegrebet, ”eudaimonia”, som Aristoteles fremkommer med i ”Den Nikomacheiske Etik”, ser vi på om det er muligt at finde frem til et begreb om lykke som ikke begænser sig til et rent subjektivt fænomen. Aristoteles kommer med en lang række gode indsigter i forhold til hvad det gode liv er, omend det ligger mere implicit end eksplicit i teksten. Dertil kommer de begreber som L.W. Sumner indfører for at komme frem til sin egen velfærdsteori, Autentisk lykke, i sin bog ”Welfare, Happiness and Ethics”. Opgaven er tredelt. Først analyserer vi hvordan Aristoteles’ egen teori konstaterer lykken som værende et intrinsisk fænomen, som mennesket grundet dets natur efterstræber. Herefter kortlægger vi Sumners teori, hvor lykken som livs-tilfredshed er centreret i subjektet men som i kraft af sin egenrådige og informerede vurderinger af livsbetingelser, formår at komme udover et subjektivistisk bud på en lykketeori. Efter dette undersøger vi hvordan de to teorier forholder sig til hinanden. I diskussionen af de to teorier, ser vi på hvordan de komplementerer hinanden og hvordan man hermed kan fremkomme med et bud på elementer som kan siges at være en del af lykkens natur. Vi kommer frem til, at der er flere elementer der har intrinsisk værdi som kilder til den menneskelige lykke, mens begrebet autonomi synes at spille en langt mere fundamental rolle hvor det får en tilnærmelsesvis objektiv status i ontologisk forstand.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jan. 2013
VejledereFinn Guldmann

Emneord

  • Værditeori
  • Velfærd
  • L.W. Sumner
  • Eudaimonia
  • Aristoteles
  • Lykke