Etno-nationalisme i Bosnien-Hercegovina

Mads Øbro Thougaard, Line Groth Nielsen, Jovan Dragoljub Dragic, Nicolai Privrat & Johan Otto Hove

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne opgave har vi undersøgt nationalismens konsekvenser for det politiske system og den fælles nationale identitet i Bosnien-Hercegovina. Vores empiri omhandler Dayton-aftalen, det politiske system og banal-nationalistiske eksempler, herunder det nationale museum, flag/symboler og vejnavne. Vi har først undersøgt, hvordan etno-nationalismen har influeret Dayton-aftalens resultat, og om aftalens kompromisser har skabt en etnisk opdeling af landet. Vi undersøger splittelsen og paradokserne i landet ved at tage udgangspunkt i det politiske system, og ved at undersøge den nationale identitet. Resultaterne finder vi ved at analysere de to ovenstående udgangspunkter ved hjælp af Benedict Andersons teori omkring forestillede fællesskaber og Michael Billigs teori omkring banal-nationalisme. Vi konkluderer i opgaven, at landet er etnisk splittet, da der er et skisma i både det politiske system og den nationale identitet. Landet er fastlåst i denne splittelse, og grundet stærke etno-nationale kræfter mener vi, at landet uden nye konstitutionelle reformer vil forblive fastlåst.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jan. 2015

Emneord

  • Bosnien
  • Nationalisme