Etniske minoritetsmænd - Hybrider i det danske samfund

Kristine Louise Kristensen, June Grønbæk Madsen & Alma Kristine Vrå Hjorth

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler unge etniske minoritetsmænds identitet samt opfattelse af kønsroller og hvordan de bliver påvirket af de unge etniske minoritetskvinders stigende uddannelsesniveau, familiens livsform, samt kønsroller og sociale interaktioner uden for familien. I projektet behandles temaer som familieforhold, uddannelse, religion og ægteskab, der alle indgår som dele af familiens forventninger til mændene. Desuden præsenteres der forskellige måder hvorpå mændene forholder sig til de ændrede kønsroller, der er afledt af etniske minoritetskvinders stigende uddannelsesniveau og fremgang på arbejdsmarkedet. Den teoretiske ramme består af Jenkins’ teori om social identitet, Giddens’ teori om modernitetens dynamik og mandeforskning af Reinicke der er baseret på Connells teori om hegemonisk maskulinitet. Projektet baseres yderligere på egen udarbejdet empiri i form af tre interviews med etniske minoritetsmænd og er suppleret med beskrivende statistikker. Den generelle tendens blandt de etniske minoritetsmænd i vores undersøgelse, indikerer at deres opfattelse af kønsroller og identitet hverken er præget af udelukkende de traditionelle- eller de senmoderne opfattelser. Deres identitet og opfattelse af kønsroller skabes derimod af kombinationerne af disse faktorer, og de kan derfor opfattes som hybrider.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
Antal sider50
VejledereYvonne Mørck

Emneord

  • Kønsroller
  • Etniske minoriteter
  • Identitet