Etniske Kvinder på Hjul

Christian Buskjær Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#Specialet er et empirisk studie af læringsprocessen i et integrationsprojekt for kvindelige etniske minoriteter i buschaufførbranchen ud fra problemformuleringen: Hvilke muligheder og barrierer rummer projekt Etniske Kvinder på Hjul som kulturlæringsproces. Der arbejdes med en teoretisk forståelse af etnicitet sat i relation til forskellige læringsmodeller. Det gælder læring i skolastiske sammenhænge i forhold til læring i praksis. Muligheder og barrierer i den konkrete læringsproces i projekt Etniske Kvinder på Hjul analyseres ved at se på etnicitetskonstruktioner i relation og disses indflydelse på kulturlæringsprocessen.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidatVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006

Emneord

  • Jean Lave, Etienne Wenger
  • læring
  • deltagelse i praksis
  • etnicitet
  • Donald A Schön
  • Pierre Bourdieu
  • Richard Jenkins
  • social identitet