Etnisk mangfoldighed i folkeskolen/Ethnic diversity in the public school

Didde-Marie G Højberg, Sanne Lisborg, Tim G Larsen, Johanne Schmidt-Nielsen & Sara I C Nicolaisen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet ”Etnisk mangfoldighed i folkeskolen” diskuterer inklusionen og benyttelsen af den etniske mangfoldighed i udviklingen af medborgerskab blandt eleverne i de københavnske folkeskoler. Gennem analyse af interviews med tre politikere fra Københavns Borgerrepræsentation, søger vi at udlede hvorledes, der fra politisk side, ønskes at tage hånd om denne problemstilling. Endvidere inddrager vi samfundsdebattøren Lars Olsen og en række visionspapirer fra Danmarks Lærerforening. I analysen diskuterer vi den svenske teoretiker Hans Ingvar Roth i sammenhæng med interviewene og diskuterer endvidere en række medborgerskabsforståelser for at finde frem til, om den dominerende medborgerskabsforståelse i Danmark i dag er tidssvarende. The project “ethnic diversity in the public school” discusses the inclusion and use of ethnic diversity in the development of citizenship amongst the students in the Copenhagen public schools. Through the analysis of the interviews with three politicians from the Copenhagen town council, we seek to deduce how this problem, from a political point of view, is being solved. Furthermore we involve the journalist and author Lars Olsen, and also a number of whitepapers from Danish Teachers Association. In the analysis, we discuss the Swedish theorist Hans Ingvar Roth and his theory on the multicultural park in conjunction with the interviews. With the purpose of discovering, if the dominant Danish understanding of citizenship today is out of date, a number of understandings of citizenship are discussed.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereYvonne Mørck

Emneord

  • mangfoldighed
  • etnicitet
  • folkeskolen
  • medborgerskab